RAPORT EBI 2010-07-20

Zarząd SITE S.A. z siedzibą w Warszawie informuje, że raporty okresowe w roku obrotowym 2010 będą przekazywane w następujących terminach:
– za II kw. 2010 r. – dnia 16 sierpnia 2010 r.
– za III kw. 2010 r. – dnia 15 listopada 2010 r.

Podstawa prawna:
§ 6 ust. 14.1 Załącznika nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu ,,Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect”.