RAPORT EBI 2010-07-27

Zarząd SITE S.A. przekazuje w załączeniu teść ogłoszenia o zwołaniu NWZ spółki na dzień 25.08.2010 r. wraz z projektami uchwał i innymi załącznikami.

Podstawa prawna: § 4 ust. 2 pkt 1 i pkt 3 w zw. z § 6 ust.3 Załącznika Nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu – Informacje Bieżące i Okresowe przekazywane w Alternatywnym Systemie Obrotu na rynku NewConnect.