RAPORT EBI 2010-08-25

Zarząd Spółki Site S.A. z siedzibą w Warszawie przekazuje w załączeniu treści uchwał podjętych na NWZA w dniu 25.08.2010 r. wraz ze wskazaniem liczby głosów oddanych w głosowaniu nad każdą uchwałą.

Podstawa prawna: § 4 ust. 2 pkt. 7 w zw. z § 6 ust. 7 Załącznika Nr 3 „Informacje Bieżące i Okresowe przekazywane w Alternatywnym Systemie Obrotu na rynku NewConnect” do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu.