RAPORT EBI 2010-08-25

Zarząd Site S.A. informuje o zmianie w składzie Rady Nadzorczej podjętej na podstawie uchwały Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy z dnia 25 sierpnia 2010 r. W związku z rezygnacją złożoną przez Pana Jarosława Krawczyka, Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy powołało do pełnienia funkcji członka Rady Nadzorczej Pana Grzegorza Nowaczewskiego.

Grzegorz Nowaczewski (39 lat) absolwent Politechniki Warszawskiej na kierunku Zarządzanie i Marketing. Na początku kariery zawodowej związany z informatyką w branży motoryzacyjnej i Fabryką Samochodów Osobowych S.A. na Żeraniu. Po 1998 roku pionier zastosowań bezprzewodowego Internetu w telemetrii i bankowości miedzy innymi dla AMS S.A., Pekao S.A., Wincor-Nixdorf Sp. z o.o., BP, Grupa Lotos S.A. Pomysłodawca, odpowiedzialny za wdrożenia innowacyjnych rozwiązań dla Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji: System Wymiany Dowodów Osobistych oraz dla banków spółdzielczych: mobilnego bankomatu. Szef projektów technologicznych przy produkcji najlepszych teleturniejów w polskich telewizjach: Milionerzy, Rosyjska Ruletka, Grasz czy nie grasz, Czy jesteś mądrzejszy od 5to klasisty?
Aktualnie pełni funkcje Prezesa Zarządu Mobile Internet Services sp. z o.o oraz Członka Zarządu w Michannel Sp. z o.o.
Poza wymienionymi powyżej Pan Grzegorz Nowaczewski nie prowadzi działalności konkurencyjnej wobec spółki. Nie figuruje w Rejestrze Dłużników Niewypłacalnych.

Podstawa Prawna: § 3 ust. 2 pkt. 11 Załącznika Nr 3 „Informacje Bieżące i Okresowe przekazywane w Alternatywnym Systemie Obrotu na rynku NewConnect” do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu.