RAPORT EBI 2010-10-27

Zarząd Spółki SITE S.A. informuje, że dnia 27 października 2010 roku w związku z rezygnacją Pana Marcina Szczepkowskiego z członkowska w Zarządzie i pełnienia funkcji Prezesa Zarządu Spółki, uchwałą Rady Nadzorczej w skład Zarządu powołano Pana Piotra Chumickiego powierzając mu stanowisko Prezesa Zarządu SITE S.A. ze skutkiem na dzień 1 listopada 2010 r.

Pan Piotr Chumicki (ur. 1984 r.) jest absolwentem Olsztyńskiej Wyższej Szkoły Informatyki i Zarządzania w Olsztynie . Od kilku lat z sukcesem zajmuje się prowadzeniem projektów internetowych. Od kilku miesięcy był związany z SITE S.A. będąc osobą odpowiedzialną za serwis yoyo.pl. Nowy Prezes Zarządu opracuje i zaprezentuje nową strategię SITE S.A. do końca listopada 2010 roku.

Podstawa Prawna: § 3 ust. 2 pkt.11 Załącznika Nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu „Informacje Bieżące i Okresowe przekazywane w Alternatywnym Systemie Obrotu na rynku NewConnect”.