RAPORT EBI 2010-11-15

Zarząd Spółki przekazuje w załączeniu raport kwartalny za III kwartał 2010 r.

Podstawa prawna: § 5 ust 1 pkt 1 Załącznika Nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu ” Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect”.