RAPORT EBI 2010-12-13

Zarząd Site S.A. informuje, że w dniu dzisiejszym otrzymał podpisaną umowę na świadczenie przez Site S.A. usług reklamowych marki nazwa.pl w ramach prowadzonego przez Site S.A. serwisu http://yoyo.pl . Marka nazwa.pl należy do NetArt Spółka Akcyjna S.K.A.. Umowa obowiązywać będzie w okresie od stycznia do grudnia 2011 roku i zakłada stałe, miesięczne płatności na rzecz Site S.A.. Wartość niniejszej umowy przekracza 10% planowanej, rocznej sprzedaży Site w 2010 r. jednak z uwagi na poufny charakter Zarząd Site S.A. nie może ujawnić jej szczegółów.

Podstawa prawna: § 3 ust. 2 pkt. 2) Załącznika Nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu „Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect”