RAPORT EBI 2011-01-19

Zarząd Site S.A. informuje, że w dniu 19 stycznia 2011 roku otrzymał podpisaną Umowę o współpracy w działalności reklamowej w Internecie zawartą z Evolution Media net Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie. Przedmiotem umowy jest pośrednictwo Evolution Media w organizowaniu kampanii reklamowych na witrynach yoyo.pl, webtips.pl, websonda.pl oraz xt.pl.
Umowa obowiązywać będzie na czas nieokreślony od stycznia 2011 roku i zakłada stałe, miesięczne płatności na rzecz Site S.A.. Wartość niniejszej umowy przekracza 10% planowanej, rocznej sprzedaży Site w 2011 r. jednak z uwagi na poufny charakter Zarząd Site S.A. nie może ujawnić jej szczegółów.

Podstawa prawna: § 3 ust. 2 pkt. 2) Załącznika Nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu „Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect”.