RAPORT EBI 2011-01-27

Zarząd Site S.A. z siedzibą w Olsztynie informuje, że w dniu dzisiejszym powziął wiadomość, iż na podstawie postanowienia Sądu Rejonowego dla m.st. Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego dokonany został wpis w Rejestrze Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego zmiany adresu Spółki.

Zgodnie z wcześniejszą informacją przekazaną w raporcie bieżącym nr 8/2010 od dnia 25 sierpnia 2010 roku siedziba Spółki mieści się pod następującym adresem:

Site S.A.
ul. Towarowa 1
10-416 Olsztyn

Podstawa prawna: § 3 ust. 1 Załącznika Nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu „Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect”.