RAPORT EBI 2011-01-27

Zarząd Spółki Site S.A. z siedzibą w Olsztynie podaje do wiadomości harmonogram przekazywania raportów okresowych publikowanych w 2011 roku. Raporty będą przekazywane do publicznej wiadomości w następujących terminach:

Raport kwartalny za IV kwartał 2010 roku – 14 lutego 2011 roku
Raport kwartalny za I kwartał 2011 roku -16 maja 2011 roku
Raport roczny za 2010 rok – 3 czerwca 2011 roku
Raport kwartalny za II kwartał 2011 roku – 16 sierpnia 2011 roku
Raport kwartalny za III kwartał 2011 roku -14 listopada 2011 roku

Podstawa Prawna: §6 ust. 14.1. Załącznika Nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu „Informacje Bieżące i Okresowe przekazywane w Alternatywnym Systemie Obrotu na rynku NewConnect”.