RAPORT EBI 2011-03-04

Zarząd SITE S.A. informuje, że w dniu 4 marca 2011 roku powziął wiadomość o rezygnacji pana Jarosława Obary z pełnienia funkcji w Radzie Nadzorczej Spółki z dniem najbliższego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy SITE S.A.

Podstawa prawna: § 3 ust. 2 pkt 11 Załącznika Nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu „Informacje Bieżące i Okresowe w Alternatywnym Systemie Obrotu na rynku NewConnect”.