RAPORT EBI 2011-04-07

Zarząd Site S.A. z siedzibą w Olsztynie informuje, iż w dniu dzisiejszym otrzymał od Rady Nadzorczej informację o podjęciu w dniu 30 marca 2011 roku uchwały w sprawie wyboru Spółki WBS Rachunkowość Consulting sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie przy ul. Pankiewicza 3 do dokonania badania jednostkowego sprawozdania finansowego Site S.A. za 2010 rok. Spółka WBS Rachunkowość Consulting sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie wpisana jest na listę podmiotów uprawnionych do badania sprawozdań finansowych pod nr 2733.

Podstawa prawna: § 3 ust. 1 Załącznika Nr 3 „Informacje Bieżące i Okresowe przekazywane w Alternatywnym Systemie Obrotu na rynku NewConnect” do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu.