RAPORT EBI 2011-06-03

Zarząd Spółki Site S.A. z siedzibą w Olsztynie przekazuje w załączeniu raport roczny Site S.A. za 2010 rok.

Podstawa prawna: §5 ust. 1 pkt 2 Załącznika Nr 3 „Informacje Bieżące i Okresowe przekazywane w Alternatywnym Systemie Obrotu na rynku NewConnect” do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu.

Raport roczny Site S.A. za 2010 rok wraz z opinią Biegłego Rewidenta