RAPORT EBI 2011-06-29

Zarząd Site S.A. przekazuje w załączeniu treść uchwał podjętych przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki Site S.A. w dniu 28 czerwca 2011 roku.

Podstawa prawna: § 4 ust. 2 pkt 7-9 Załącznika nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu ,,Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect”.

Uchwały podjęte przez ZWZ Site S.A. 28-06-2011r