RAPORT EBI 2011-07-20

Zarząd Site S.A. nawiązując do raportu EBI nr 10/2011 informuje, iż dnia 20.07.2011r. Spółka otrzymała informację z Warmińsko-Mazurskiego Urzędu Marszałkowskiego o pozytywnym przejściu oceny merytorycznej wniosku o dofinansowanie jednego z narzędziowych projektów Site S.A. z funduszy Regionalnego Programu Operacyjnego Warmia i Mazury na lata 2007- 2013, wnioskowana kwota dofinansowania wyniosła 438 500,00 zł.

Podstawa prawna: § 3 ust. 1 Załącznika nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu „Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect”