RAPORT EBI 2011-08-04

Nawiązując do raportu EBI nr 10/2011, Zarząd Site S.A. informuje, iż dnia 4.08.2011r. Spółka otrzymała informację z Warmińsko-Mazurskiego Urzędu Marszałkowskiego o wybraniu wniosku firmy Site S.A. do dofinansowania z funduszu Regionalnego Programu Operacyjnego Warmia i Mazury na lata 2007 – 2013. Podpisanie umowy o dofinansowanie planowane jest na sierpień 2011r. Wnioskowana kwota dofinansowania wynosi 438 500,00 zł.

Podstawa prawna: § 3 ust. 1 Załącznika nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu „Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect”