RAPORT EBI 2011-08-16

Zarząd Spółki przekazuje w załączeniu raport okresowy za II kwartał 2011 r.

Podstawa prawna: § 5 ust 1 pkt 1 Załącznika Nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu ” Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect”.