RAPORT EBI 2011-11-04

Zarząd SITE S.A. informuje, iż w związku z wygaśnięciem umowy z INVESTcon GROUP S.A. w dniu 2 listopada 2011 r. podpisał umowę na pełnienie usług Autoryzowanego Doradcy ze spółką PL Consulting sp. z o.o.. Jednocześnie Zarząd SITE S.A. informuje, iż umowa na pełnienie funkcji Autoryzowanego Doradcy przez spółkę PL Consulting sp. z o.o. została zawarta na czas nieoznaczony i obejmuje wyłącznie działania, o których mowa w par. 18 ust. 2 pkt 3, 4 i 5 Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu.

Podstawa prawna: § 18, ust. 5 Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu.