RAPORT EBI 2011-11-14

Zarząd spółki pod firmą SITE S.A. informuje, iż w raporcie okresowym (kwartalnym) nr 17/2011 z dnia 14 listopada 2011 roku nastąpiła oczywista omyłka pisarska polegająca na tym, że w tabeli nr 2 „Wybrane pozycje ze sprawozdania z sytuacji finansowej” w nagłówkach kolumn podany został błędnie miesiąc 30-06-2011 oraz 30-06-2010 zamiast 30-09-2011 oraz 30-09-2010.

W załączeniu przedstawiamy prawidłową treść tabeli. Dane finansowe oraz pozostała treść raportu nie ulegają zmianie.

Podstawa prawna: art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie – informacje bieżące i okresowe.

korekta-do-raportu