RAPORT EBI 2011-12-19

Nawiązując do raportu EBI nr 17/2011, Zarząd Site S.A. informuje, iż dnia 19.12.2011r. Spółka powzięła informację z Warmińsko-Mazurskiego Urzędu Marszałkowskiego o wybraniu wniosku firmy Site S.A. do dofinansowania z funduszu Regionalnego Programu Operacyjnego Warmia i Mazury na lata 2007 – 2013. Wnioskowana kwota dofinansowania wynosi 198 550,00 zł.

Podstawa prawna: § 3 ust. 1 Załącznika nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu „Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect”