RAPORT EBI 2012-01-23

Zarząd Site S.A. z siedzibą w Olsztynie podaje harmonogram publikacji raportów okresowych w 2012 roku:

– raport okresowy kwartalny za IV kwartał 2011 r. – 14 lutego 2012 roku
– raport okresowy kwartalny za I kwartał 2012 r. – 15 maja 2012 roku
– raport okresowy kwartalny za II kwartał 2012 r. – 14 sierpnia 2012 roku
– raport okresowy kwartalny za III kwartał 2012 r. – 14 listopada 2012 roku
– raport okresowy roczny za 2011 r. – 14 czerwca 2012 roku

Zmiana powyższych dat będzie przekazywana w formie oddzielnego raportu bieżącego nie później niż na 2 dni przed publikacją raportu okresowego.

Podstawa prawna: § 6 ust.14.1 Załącznika Nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu „Informacje Bieżące i Okresowe przekazywane w Alternatywnym Systemie Obrotu na rynku NewConnect” (Załącznik nr 1 do Uchwały Nr 733/2009 Zarządu Giełdy z dnia 18 grudnia 2009 r.).