RAPORT EBI 2012-04-16

Zarząd Spółki Site S.A. („Emitent”, „Spółka”) z siedzibą w Olsztynie informuje o planowanym przyspieszeniu terminu publikacji raportu rocznego za 2011 rok. Zgodnie z przekazanym harmonogramem publikacji raportów okresowych w 2012 roku Emitent podał w raporcie bieżącym EBI nr 2/2012 z dnia 23 stycznia 2012 roku, iż raport roczny zostanie opublikowany w dniu 14 czerwca 2012 roku.

Nowy termin publikacji raportu rocznego Spółki za 2011 rok został wyznaczony na dzień 20 kwietnia 2012 roku.

Jednocześnie Zarząd Spółki informuje, że terminy publikacji pozostałych raportów okresowych w 2012 roku opublikowane w raporcie EBI nr 2/2012 z dnia 23 stycznia 2012 roku nie uległy zmianie.
Dla zapewnienia pełnej przejrzystości Zarząd Spółki informuje, że raporty okresowe w 2012 roku będą publikowane w następujących terminach:

raport okresowy kwartalny za I kwartał 2012 roku – 15 maja 2012 roku
raport okresowy kwartalny za II kwartał 2012 roku – 14 sierpnia 2012 roku
raport okresowy kwartalny za III kwartał 2012 roku – 14 listopada 2012 roku
raport okresowy roczny za 2011 rok – 20 kwietnia 2012 roku.

Zmiana powyższych dat będzie przekazywana w formie oddzielnego raportu bieżącego nie później jednak niż na 2 dni przed publikacją raportu okresowego.

Podstawa prawna:
§ 6 ust. 14.2. Załącznika Nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu „Informacje Bieżące i Okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect”