RAPORT EBI 2012-04-20

Zarząd Spółki Site S.A. z siedzibą w Olsztynie przekazuje w załączeniu Raport roczny za rok obrotowy 2011.

Podstawa prawna:
§ 5 ust. 1 pkt 2 Załącznika Nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu „Informacje Bieżące i Okresowe przekazywane w Alternatywnym Systemie Obrotu na rynku NewConnect”.

raport_roczny_Site_SA_2011