RAPORT EBI 2012-06-01

Zarząd Spółki Site S.A. z siedzibą w Olsztynie niniejszym informuje o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia, które odbędzie się 27 czerwca 2012 roku (środa) o godzinie 10:00 w siedzibie Spółki mieszczącej się przy ul. Towarowej 1 w Olsztynie.

W załączeniu Zarząd Spółki przekazuje pełną treść ogłoszenia o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia wraz z projektami uchwał.

Podstawa prawna:
§ 4 ust. 2 pkt 1,2 i 3 Załącznika nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu „Informacje bieżące i okresowe przekazywane w Alternatywnym Systemie Obrotu na rynku NewConnect”.

Projekty-uchwal-na-ZWZ-Site-S.A.-zwolane-na-dzien-27.06.2012r

OgloszenieozwolaniuZWZSiteS.A.na-dzien-27.06.2012