RAPORT EBI 2012-08-14

Zarząd Spółki Site S.A. z siedzibą w Olsztynie przekazuje do publicznej wiadomości raport okresowy za II kwartał 2012 roku.

Podstawa prawna: § 5 ust. 1 pkt. 1 Załącznika nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Sytemu Obrotu \”Informacje Bieżące i Okresowe przekazywane w Alternatywnym Systemie Obrotu na rynku NewConnect\”