RAPORT EBI 2013-01-08

Zarząd Site S.A. z siedzibą w Olsztynie podaje harmonogram publikacji raportów okresowych w 2013 roku: – raport okresowy kwartalny za IV kwartał 2012 r. – 14 lutego 2013 roku – raport okresowy roczny za 2012 r. – 18 lutego 2013 roku – raport okresowy kwartalny za I kwartał 2013 r. – 15 maja 2013 roku – raport okresowy kwartalny za II kwartał 2013 r. – 14 sierpnia 2013 roku – raport okresowy kwartalny za III kwartał 2013 r. – 14 listopada 2013 roku Zmiana powyższych dat będzie przekazywana w formie oddzielnego raportu bieżącego nie później niż na 2 dni przed publikacją raportu okresowego. Podstawa prawna: § 6 ust.14.1 Załącznika Nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu \”Informacje Bieżące i Okresowe przekazywane w Alternatywnym Systemie Obrotu na rynku NewConnect\” (Załącznik nr 1 do Uchwały Nr 733/2009 Zarządu Giełdy z dnia 18 grudnia 2009 r.).