RAPORT EBI 2013-02-14

Zarząd Spółki Site S.A. z siedzibą w Olsztynie przekazuje do publicznej wiadomości raport okresowy za IV kwartał 2012 roku. Podstawa prawna: § 5 ust. 1 pkt. 1 Załącznika nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Sytemu Obrotu \”Informacje Bieżące i Okresowe przekazywane w Alternatywnym Systemie Obrotu na rynku NewConnect\”

20130214_201800_0000043817_0000039351