RAPORT EBI 2013-02-18

Zarząd Spółki SITE S.A. z siedzibą w Olsztynie przekazuje w załączeniu raport roczny za rok obrotowy 2012. Podstawa prawna: §5 ust. 1 pkt 2 Załącznika Nr 3 \”Informacje bieżące i okresowe przekazywane w Alternatywnym Systemie Obrotu na rynku NewConnect\” do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu

20130218_223920_0000044059_0000039570

20130218_223920_0000044059_0000039569