RAPORT EBI 2013-04-26

Zarząd Site S.A. informuje, iż w dniu 26 kwietnia 2013 roku Rada Nadzorcza Emitenta działając na podstawie postanowienia § 32 ust. 2 Statutu Spółki odwołała z dniem 26 kwietnia 2013 roku Pana Piotra Chumickiego z członkostwa w Zarządzie i pełnienia funkcji Prezesa Zarządu w Spółce oraz powołała do pełnienia funkcji Prezesa Zarządu Pana Dawida Skrzypczaka. Pan Dawid Skrzypczak posiada wieloletnie doświadczenie w zarządzaniu projektami informatycznymi oraz zespołem roboczym między innymi w Spółkach IQ Labs Sp. z o.o. i Site S.A. Do chwili obecnej manager projektów w legalne.info.pl, usbtoys.pl, audiostereo.pl, legenhit.com oraz wielu innych. Z wykształcenia Pan Dawid jest magistrem inżynierem informatyki. Entuzjasta nowych technologii, Internetu, PR i marketingu. Podstawa prawna: § 3 ust. 2 pkt 11) Załącznika nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu \”Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect\”.