RAPORT EBI 2013-05-15

Zarząd Spółki Site S.A. z siedzibą w Olsztynie przekazuje do publicznej wiadomości raport okresowy za I kwartał 2013 roku. Podstawa prawna: § 5 ust. 1 pkt. 1 Załącznika nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Sytemu Obrotu \”Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect\”.