RAPORT EBI 2013-05-15

Zarząd Site S.A. z siedzibą w Olsztynie, w związku z nieopublikowaniem w raporcie nr 5/2013 załącznika, przekazuje w załączeniu raport okresowy za I kwartał 2013 roku. Podstawa prawna: § 5 ust 1 pkt. 1 Załącznika nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu \”Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect\”.

20130515_155057_0000047657_0000042443