RAPORT EBI 2013-06-10

Zarząd Spółki Site S.A. podaje do publicznej wiadomości, iż w dniu wczorajszym została podpisana z Gminą Olsztyn umowa dotycząca wykonania części informatycznej portalu, tj. wdrożenia i obsługi technicznej portalu turystycznego wraz z jego wersją mobilną i przewodnikiem multimedialnym wykonanym w oparciu o technologię augmented reality (rozszerzonej rzeczywistości). Portal przeznaczony będzie dla turystów odwiedzających województwo warmińsko-mazurskie. Projekt – Portal Turystyczny Miasta Olsztyna – dofinansowany jest ze środków Regionalnego Programu Operacyjnego Warmia-Mazury. Całkowity koszt projektu to 542.221,00 zł. Emitent jest jednym z podwykonawców wyżej omawianego projektu i w związku z planowanymi przychodami uważa umowę za istotną z punktu widzenia akcjonariuszy Spółki. Podstawa prawna: §3 ust. 2 pkt 2 Załącznika nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu \”Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect\”.