RAPORT EBI 2013-08-14

Zarząd Spółki Site S.A. w załączeniu przekazuje raport okresowy za II kwartał 2013 roku. Podstawa prawna: § 5 ust. 1 pkt 1 Załącznika nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu „Informacje Bieżące i Okresowe przekazywane w Alternatywnym Systemie Obrotu na rynku NewConnect”.

20130814_101939_0000052600_0000047797