RAPORT EBI 2013-11-14

Zarząd Spółki Site S.A. w załączeniu przekazuje raport okresowy za III kwartał 2013 roku. Podstawa prawna: § 5 ust. 1 pkt 1 Załącznika nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu „Informacje Bieżące i Okresowe przekazywane w Alternatywnym Systemie Obrotu na rynku NewConnect”.

20131114_171902_0000056237_0000050020

Osoby reprezentujące spółkę:

  • Dawid Skrzypczak-Prezes Zarządu