RAPORT EBI 2014-01-07

Zarząd Site S.A. z siedzibą w Olsztynie (\”Spółka\”, \”Emitent\”) podaje do publicznej wiadomości harmonogram publikacji raportów okresowych w 2014 roku. Przekazywanie raportów okresowych Spółki odbędzie się w następujących terminach: – raport okresowy kwartalny za IV kwartał 2013 roku – 14 luty 2014 roku, – raport okresowy kwartalny za I kwartał 2014 roku – 14 maj 2014 roku, – raport okresowy roczny za 2013 rok – 30 maja 2014 roku, – raport okresowy kwartalny za II kwartał 2014 roku – 14 sierpień 2014 roku, – raport okresowy kwartalny za III kwartał 2014 roku – 14 listopad 2014 roku. Ewentualne zmiany dat przekazywania raportów okresowych przez Emitenta będą podawane do publicznej wiadomości w formie odrębnego raportu bieżącego, nie później niż dwa dni przed publikacją raportu okresowego. Podstawa prawna: § 6 ust. 14.1 Załącznika Nr 3 do Regulaminu ASO – \”Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect\”.
Osoby reprezentujące spółkę:

Dawid Skrzypczak-Prezes Zarządu