Raport okresowy Site S.A. za IV kwartał 2013 roku

Zarząd Spółki Site S.A. w załączeniu przekazuje raport okresowy za IV kwartał 2013 roku. Podstawa prawna: § 5 ust. 1 pkt 1 Załącznika nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu “Informacje Bieżące i Okresowe przekazywane w Alternatywnym Systemie Obrotu na rynku NewConnect”.

20140214_144455_0000060177_0000051865

Osoby reprezentujące spółkę:

  • Dawid Skrzypczak-Prezes Zarządu