RAPORT EBI 2014-04-02

Zarząd Site S.A. z siedzibą w Olsztynie (\”Spółka\”, \”Emitent\”) informuje o zmianie terminu publikacji raportu rocznego za 2013 rok. Zgodnie z harmonogramem przekazywania raportów okresowych w 2014 roku, opublikowanym raportem bieżącym nr 2/2014 z dnia 7 stycznia 2014, termin publikacji raportu rocznego Spółki wyznaczony był na dzień 30 maja 2014 roku. Nowy termin publikacji raportu rocznego za 2013 rok ustalony został na dzień 4 kwietnia 2014 roku. Jednocześnie Zarząd Emitenta informuje, iż pozostałe daty publikacji raportów okresowych pozostają bez zmian. Podstawa prawna: §6 ust. 14.2 Załącznika nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu \”Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect\”.

Osoby reprezentujące spółkę:

  • Dawid Skrzypczak-Prezes Zarządu