RAPORT EBI 2014-04-04

Zarząd Spółki SITE S.A. z siedzibą w Olsztynie przekazuje w załączeniu raport roczny za rok obrotowy 2013. Podstawa prawna: §5 ust. 1 pkt 2 Załącznika Nr 3 „Informacje bieżące i okresowe przekazywane w Alternatywnym Systemie Obrotu na rynku NewConnect” do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu

 

20140404_154659_0000062261_0000053371

20140404_154659_0000062261_0000053370

20140404_154659_0000062261_0000053369

20140404_154659_0000062261_0000053368

Osoby reprezentujące spółkę:

  • Dawid Skrzypczak-Prezes Zarządu