Raport okresowy Site S.A. za I kwartał 2014 roku

Zarząd Spółki Site S.A. w załączeniu przekazuje raport okresowy za I kwartał 2014 roku. Podstawa prawna: § 5 ust. 1 pkt 1 Załącznika nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu “Informacje Bieżące i Okresowe przekazywane w Alternatywnym Systemie Obrotu na rynku NewConnect”.

20140514_145333_0000063832_0000054826