RAPORT ESPI 2014-06-27

Zarząd Site S.A. z siedzibą w Olsztynie przekazuje do publicznej wiadomości treść uchwał podjętych na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy, które odbyło się w dniu 26 czerwca 2014 roku. Zarząd informuje, iż nie odstąpiono od rozpatrywania któregokolwiek z punktów planowanego porządku obrad oraz nie zgłoszono do protokołu sprzeciwu wobec żadnej z uchwał. Podstawa prawna: § 4 ust. 2 pkt. 7 Załącznika Nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu “Informacje Bieżące i Okresowe przekazywane w Alternatywnym Systemie Obrotu na rynku NewConnect”

20140627_133316_0000066894_0000059108

Osoby reprezentujące spółkę:

  • Dawid Skrzypczak-Prezes Zarządu