RAPORT EBI 2014-06-27

Zarząd Site S.A. z siedzibą w Olsztynie („Emitent”, „Spółka”) informuje, iż w związku z upływem kadencji i wygaśnięciem mandatu Piotra Bolmińskiego, Wojciecha Przyłeckiego, Macieja Krzysztofa Hazubskiego, Artura Michała Petkiewicza i Adama Osińskiego – dotychczasowych Członków Rady Nadzorczej, w dniu 31 marca 2014 roku Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki powołało w skład Rady Nadzorczej Spółki kolejnej kadencji: Pana Jarosława Krawczyk, Pana Piotra Bolmińskiego, Pana Wojciecha Przyłęckiego, Pana Macieja Krzysztofa Hazubskiego oraz Panią Małgorzatę Katarzynę Zawadzką. Zgodnie z punktem Dobrych Praktyk spółek notowanych na NewConnect, Zarząd informuje, iż życiorysy zawodowe członków Rady Nadzorczej zostaną zamieszczone na stronie internetowej Spółki. Podstawa prawna: § 3 ust. 2 pkt. 11) Załącznika nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu ,,Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku Newconnect”.

Osoby reprezentujące spółkę:

  • Dawid Skrzypczak-Prezes Zarządu