RAPORT EBI 2014-08-14

Zarząd Spółki Site S.A. w załączeniu przekazuje raport okresowy za III kwartał 2013 roku. Podstawa prawna: § 5 ust. 1 pkt 1 Załącznika nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu „Informacje Bieżące i Okresowe przekazywane w Alternatywnym Systemie Obrotu na rynku NewConnect”.

20140814_101331_0000068941_0000060643