RAPORT EBI 2015-01-29

Zarząd Site S.A. z siedzibą w Olsztynie przekazuje do publicznej wiadomości harmonogram publikowania raportów okresowych w 2015 roku
1) raport za IV kwartał 2014 roku – 13 lutego 2015 roku
2) raport za I kwartał 2015 roku – 14 maja 2015 roku
3) raport roczny za 2014 rok – 29 maja 2015 roku
4) raport za II kwartał 2015 roku – 14 sierpnia 2015 roku
5) raport za III kwartał 2015 roku – 13 listopada 2015 roku
Ewentualne zmiany dat przekazywania raportów okresowych będą podane do wiadomości w formie odrębnego raportu bieżącego.

Podstawa prawna:
§ 6 ust.14.1 Załącznika Nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu „Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect”