RAPORT EBI 2015-01-29

Zarząd Site S.A. z siedzibą w Olsztynie informuje, iż w dniu dzisiejszym do Spółki wpłynęło pismo dotyczące rozwiązania umowy dotyczącej świadczenia usług autoryzowanego doradcy przez spółkę PL Consulting sp. z o.o. w związku z uchwałą nr 98/2015 Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A.

Podstawa prawna:
§ 3 ust. 2 pkt. 18 Załącznika nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu ,,Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku Newconnect”.