RAPORT EBI 2015-04-02

Zarząd Site Spółka Akcyjna dokonuje korekty raportu bieżącego nr 4/2015 z dnia 31 marca 2015 roku polegającą na zmianie w drugim akapicie błędnego terminu publikacji raportu rocznego.

Treść raportu bieżącego 4/2015 po korekcie:

Zarząd Site Spółka Akcyjna informuje, że niniejszym dokonuje zmiany harmonogramu przekazywania raportów okresowych w roku 2015 opublikowanego raportem bieżącym nr 1/2015 z dnia 29 stycznia 2015 roku.
Zmiana harmonogramu publikacji raportów okresowych obejmuje datę publikacji raportu rocznego z daty 29 maja 2015 roku na dzień 02 kwietnia 2015 roku.
Wobec powyższego przekazywanie raportów będzie odbywało się w następujących terminach:
– Raport okresowy kwartalny za IV kwartał 2014 – w dniu 13 lutego 2015 roku
– Raport okresowy roczny za 2014 rok – w dniu 02 kwietnia 2015 roku
– Raport okresowy kwartalny za I kwartał 2015 – w dniu 14 maja 2015 roku
– Raport okresowy kwartalny za II kwartał 2015 – w dniu 14 sierpnia 2015 roku
– Raport okresowy kwartalny za III kwartał 2015 – w dniu 13 listopada 2015 roku

Podstawa prawna: § 6 ust. 14.2 Załącznika Nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu „Informacje Bieżące i Okresowe przekazywane w Alternatywnym Systemie Obrotu na rynku NewConnect.