RAPORT ESPI 2015-05-07

Zarząd Site S.A. niniejszym informuje, iż w związku otrzymaniem z Krajowego Depozytu Papierów Wartościowych S.A. informacji o braku rejestracji akcjonariuszy na Zwyczajne Walne Zgromadzenie Emitenta na dzień record date tj. 27.04 roku postanawia odwołać Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy zwołane, na dzień 13 maja 2015 roku o godzinie 10:00 w Olsztynie.

Jednocześnie Zarząd Spółki postanawia zwołać na dzień 11 czerwca 2015 roku Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki, które rozpocznie się o godzinie 10:00 w siedzibie Emitenta – ul. Towarowa 1, 10-416 Olsztyn.

Podstawa prawna:
§ 4 ust. 2 Załącznika nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu “Informacje bieżące i okresowe w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect”.

0000067104_20150507_104314_0000078939

0000067103_20150507_104314_0000078939

0000067102_20150507_104314_0000078939