RAPORT EBI 2016-01-05

Zarząd Site S.A. z siedzibą w Olsztynie („Spółka”) niniejszym informuje, iż uległ zmianie adres siedziby Spółki. W związku z powyższym, nowy adres siedziby Spółki i jednocześnie adres do korespondencji jest następujący:

Site S.A.
ul. Towarowa 9/44
10-416 Olsztyn

Zmiana adresu siedziby Spółki wymaga stosownej rejestracji w rejestrze przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego. Niezwłocznie po rejestracji zmiany adresu siedziby Spółki w rejestrze przedsiębiorców i otrzymaniu postanowienia Sądu Rejestrowego w tym przedmiocie – Spółka przekaże taką informację w drodze odrębnego raportu bieżącego.

Podstawa prawna:
§ 3 ust. 1 Załącznika Nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu „Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect”.