RAPORT EBI 2016-01-27

Zarząd Site S.A. z siedzibą w Olsztynie przekazuje do publicznej wiadomości harmonogram publikowania raportów okresowych w 2016 roku

1) raport za IV kwartał 2015 roku – 15 lutego 2016 roku
2) raport za I kwartał 2016 roku – 16 maja 2016 roku
3) raport roczny za 2015 rok – 30 czerwca 2016 roku
4) raport za II kwartał 2016 roku – 16 sierpnia 2016 roku
5) raport za III kwartał 2016 roku – 14 listopada 2016 roku

Ewentualne zmiany dat przekazywania raportów okresowych będą podane do wiadomości w formie odrębnego raportu bieżącego.

Podstawa prawna:
§ 6 ust.14.1 Załącznika Nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu „Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect”