RAPORT EBI 2016-05-16

Zarząd Spółki Site S.A. w załączeniu przekazuje raport okresowy za I kwartał 2016 roku.

Podstawa prawna: § 5 ust. 1 pkt 1 Załącznika nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu „Informacje Bieżące i Okresowe przekazywane w Alternatywnym Systemie Obrotu na rynku NewConnect”.

0000080459_20160516_202723_0000094154