RAPORT EBI 2016-05-19

Zarząd Site Spółka Akcyjna informuje, że niniejszym dokonuje zmiany harmonogramu przekazywania raportów okresowych w roku 2016 opublikowanego raportem bieżącym nr 3/2016 z dnia 27 stycznia 2016 roku.

Zmiana harmonogramu publikacji raportów okresowych obejmuje datę publikacji raportu rocznego z daty 30 czerwca 2016 roku na dzień 25 maja 2016 roku..

Wobec powyższego przekazywanie raportów będzie odbywało się w następujących terminach:
1) raport za IV kwartał 2015 roku – 15 lutego 2016 roku
2) raport za I kwartał 2016 roku – 16 maja 2016 roku
3) raport roczny za 2015 rok – 25 maja 2016 roku
4) raport za II kwartał 2016 roku – 16 sierpnia 2016 roku
5) raport za III kwartał 2016 roku – 14 listopada 2016 roku

Podstawa prawna: § 6 ust. 14.2 Załącznika Nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu „Informacje Bieżące i Okresowe przekazywane w Alternatywnym Systemie Obrotu na rynku NewConnect.